Select Page
Die kerkraad en etlike van die bedieningsleiers het vandag ’n uiters geslaagde dinkskrum gehad by die Leeukloof Lapa.  Samesprekings en deelname was spontaan en het in diepe afhanklikheid van die Heilige Gees plaasgevind.  Ons het evauluerend besin oor die goeie wat deur al die jare tot stand gebring  en gevestig is, maar ook oor die uitdagings met die instroming van mense na hierdie gebied, asook terreine waar die fokus van die gemeente al meer weg van onsself moet wees na die nood van ons konteks.  Nou bid ons dat die Here die proses van besinning en opvolg van die dinkskrum sal seën en aan ons sy wil bekend sal maak en die pad vir ons sal wys.  Baie dankie aan Hein Knoetze en Etienne van Niekerk, asook Jan Venter wat hierdie geleentheid moontlik gemaak en geborg het en ook die proses verder sal fasiliteer.