Select Page
Jakobus van Zyl – nuusbrief vir Oktober 2023

Jakobus van Zyl – nuusbrief vir Oktober 2023

Jakobus van Zyl – Oktober 2023 “I strongly believe that even though as a human I cannot fully control every situation, I can control how I react to that situation. Even when my emotions sometimes get out of control, I should still have control over my...

NG KERK SPREEK HOM UIT TEEN VREEMDELINGEHAAT

Die NG Kerk het die afgelope paar dae met hartseer kennis geneem van talle gevalle van hoe diekwesbaarste mense in ons samelewing; vroue, kinders en migrante uit buurlande, aan die uiterstevorm van geweld blootgestel is. Die vreemdelingehaat, plundering van eiendom en...

GEWELD IN DIE SUID- AFRIKAANSE SAMELEWING

DIE NG KERK DRING AAN OP AKSIE TEN OPSIGTE VAN DIE KULTUUR VAN GEWELD IN DIE SUID- AFRIKAANSE SAMELEWING Die NG Kerk is diep bewus van die kompleksiteit van misdaad en geweld in Suid-Afrika. Internasionaal is dit aan die toeneem en Suid Afrika deel in hierdie tendens....

BELANGRIKE MAATREËLS IN DIE LIG VAN DIE CORONAVIRUS

Beste broers en susters Die dagbestuur van die kerkraad het vanoggend ʼn dringende vergadering gehou om te besin oor die voortsetting van eredienste en ander gemeentelike werksaamhede in die lig van die styging in Covid-19 infeksies in die Mosselbaai munisipale gebied....