Select Page

NG Kerk Reebok Artikels

Die kerkraad hou dinkskrum by Leeukloof Lapa

Die kerkraad hou dinkskrum by Leeukloof Lapa

Die kerkraad en etlike van die bedieningsleiers het vandag ’n uiters geslaagde dinkskrum gehad by die Leeukloof Lapa.  Samesprekings en deelname was spontaan en het in diepe afhanklikheid van die Heilige Gees plaasgevind.  Ons het evauluerend besin oor die goeie wat...

Vespas het geld ingesamel

Vespas het geld ingesamel

Gert van Rooyen oorhandig R6000 aan Chantall de Bruin en Elmarie Kannemeyer van The Haven nagskuiling in Mosselbaai. Gert en sy sangmaat, Hannes Ingram, bekend as die Vespas het die Vespas ingesamel met hulle konsert verlede Vrydag.    

NG KERK SPREEK HOM UIT TEEN VREEMDELINGEHAAT

Die NG Kerk het die afgelope paar dae met hartseer kennis geneem van talle gevalle van hoe diekwesbaarste mense in ons samelewing; vroue, kinders en migrante uit buurlande, aan die uiterstevorm van geweld blootgestel is. Die vreemdelingehaat, plundering van eiendom en...

GEWELD IN DIE SUID- AFRIKAANSE SAMELEWING

DIE NG KERK DRING AAN OP AKSIE TEN OPSIGTE VAN DIE KULTUUR VAN GEWELD IN DIE SUID- AFRIKAANSE SAMELEWING Die NG Kerk is diep bewus van die kompleksiteit van misdaad en geweld in Suid-Afrika. Internasionaal is dit aan die toeneem en Suid Afrika deel in hierdie tendens....