Select Page

WAAR ALMAL WELKOM IS

Erediens Sondae om 9:00

WAAR ALMAL WELKOM IS

Erediens Sondae om 9:00

Welkom by die webtuiste van die NG Kerk Reebok.

Ons glo dat elke mens welkom is in God se koningkryk en dat God alle mense liefhet.
Dit is hier waar elke lidmaat ‘n plekkie het en deel is van die lewende liggaam van Christus.

VAKATURE: VOLTYDSE MEDELERAAR

In biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad van die NG Kerk Reebok die vakature van voltydse medeleraar aan gelegitimeerdes van die NG Kerk met volle ampsbevoegdheid bekend.

LEES VIR MEER INLIGTING

LEES OP KERKBODE

Sluitingsdatum vir aansoeke: 6 Maart 2024

Moenie dit misloop nie!

Nuus Brokkies

Jakobus van Zyl – Nuusbrief vir November 2023

Jakobus van Zyl – Nuusbrief vir November 2023

Jakobus van Zyl - November 2023 "There is the ballroom, and there is the balcony view. You are on the dance floor below. But it is critically important for you to walk up to the balcony from time to time and view the dance floor from above to get an overall view of...

Die kerkraad hou dinkskrum by Leeukloof Lapa

Die kerkraad hou dinkskrum by Leeukloof Lapa

Die kerkraad en etlike van die bedieningsleiers het vandag ’n uiters geslaagde dinkskrum gehad by die Leeukloof Lapa.  Samesprekings en deelname was spontaan en het in diepe afhanklikheid van die Heilige Gees plaasgevind.  Ons het evauluerend besin oor die goeie wat...

NUWE INTREkKERS

Kontak die kerkkantoor of skryf u kontak-besonderhede op die aanmeldingsblad op die tafel in die voorportaal.

GEBEDS-BEDIENING

Skakel in by ons gebeds groepies

EREDIENS AANKONDIGINGS

Besoek die bladsy om die weeklikse afkondigins af te laai.

2023 & 2024 JAAR KALENDER

EREDIENS TYE : 9:00

Hoe skakel ek in?