Select Page

Reebok gemeente - Jeug

Sondag Kinderkerk

Voorskoolse kleuter tot 8 jaar kom by die kinderlokaal (agter in kerk)bymekaar vir kleuterkerk en word goed na omgesien. Dit vind elke Sondag, wanneer daar kategese is, plaas tydens die erediens.

Kontak: Charlene Lamprecht – 082 438 9200

Sondag Kategese

Elke Sondag is daar ‘n kinderoomblik tydens die erediens gedurende die skoolkwartale.
Graad 1-6 kinders verdaag na die kinderoomblik tydens die erediens na die gemeentesentrum vir kategese.

Kontak: Nannette Klopper – 082 650 9760

Sondag Kategese vir Seniors

Jongmense van Graad 7 tot 11 vind in die gemeentesentrum om 17:00 plaas.

Kontak: Ds. Chris De Wet – 083 631 9383