Select Page

NG KERK SPREEK HOM UIT TEEN VREEMDELINGEHAAT

Die NG Kerk het die afgelope paar dae met hartseer kennis geneem van talle gevalle van hoe diekwesbaarste mense in ons samelewing; vroue, kinders en migrante uit buurlande, aan die uiterstevorm van geweld blootgestel is. Die vreemdelingehaat, plundering van eiendom en...

GEWELD IN DIE SUID- AFRIKAANSE SAMELEWING

DIE NG KERK DRING AAN OP AKSIE TEN OPSIGTE VAN DIE KULTUUR VAN GEWELD IN DIE SUID- AFRIKAANSE SAMELEWING Die NG Kerk is diep bewus van die kompleksiteit van misdaad en geweld in Suid-Afrika. Internasionaal is dit aan die toeneem en Suid Afrika deel in hierdie tendens....