Select Page

POPI Inligtingstuk

Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting – Wet no 4 van 2013

Protection of Personal Information Act.

Geagte Lidmaat

Sedert u lidmaat geword het van NG Gemeente Reebok het u aan ons persoonlike inligting verskaf ten einde:

 • ‘n Lidmaatregister by te hou
 • Ons in staat te stel om met u te kommunikeer
 • Die Gemeente in staat te stel om te funksioneer.

U regte:

U het die reg om die kerkkantoor te nader ten einde:

 • Insae te kry tov die inligting wat ons oor u byhou
 • Korreksies te versoek
 • Om te versoek dat u inligting uitgewis word

(die implikasie is dat u dan nie meer lidmaat kan wees nie)

 • Om te versoek dat inligting selektief nie gebruik word nie bv:
  • Om u nie geluk te wens met u verjaarsdag nie
  • Om u naam nie op die gebedslys te plaas nie.
  • Om u adres/telefoon nommer nie op ‘n verspreidingslys te plaas nie.
  • Om u naam van adreslyste te verwyder. (e-pos, whatsup)

Ons pligte

Ons het die plig om:

 • Alle maatreëls te tref om u inligting veilig te bewaar
 • Nie onnodige inligting te versamel nie
 • Om u besonderhede slegs vir gemeentlike aktiwiteite te gebruik
 • Om u inligting nie aan derde partye bekend te maak nie.

EREDIENS TYE : 9:00