Select Page

Sondae by NG Kerk Reebok

Sondae by NG Kerk Reebok

Ons Glo

Apostoliese Geloofsbelydenis Uit:
Die Handboek vir die Erediens van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 1988

Ons Glo

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ʼn ewige lewe.

Ons Erediens

Ons gemeente het elke Sondag om 09:00 ‘n afspraak met God. Ons kom bymekaar om God se Woord te hoor, te leer, te groei, te beleef en uit te dra na ander.

(Gedurende die Desember skoolvakansie vind daar ook in die Strooidakkerk te Klein-Brakrivier, dienste plaas soos aangedui op die vakansieprogam).

Kinderkerk word gedurende die diens (wanneer daar kategese is) vir al die kinders onder 8 jaar in die kinderkerklokaal aangebied. Daar is ook ‘n kinderoomblik tydens die erediens vir Graad 1-6 kinders. Na die kinderoomblik verdaag hulle na die gemeentesentrum vir kategese..

Ons jeug en jongmense van alle ouderdomme maak ook ‘n wesenlike deel van ons gemeente en sy bediening uit en hulle kom ook elke Sondag bymekaar gedurende skoolkwartale.

Na afloop van die diens, drink ons koffie en kuier lekker saam.

Kom word deel van ons familie!

erediens

Ons Leraars

Pos vakant

Pos vakant

Leraar

Epos: admin@ngkreebok.co.za

Sel:

Ds sien om na die wyke in Klein-Brakrivier, Fraai-Uitsig, Reebok R13 en R14 en die Buitewyk.

Ds Chris de Wet

Ds Chris de Wet

Leraar

Epos: chris@ngkreebok.co.za

Tel: 044 696 5827
Sel: 083 631 9383

Ds. Chris sien om na die wyke in Reebok.

Dr Kobus van Zyl

Dr Kobus van Zyl

Deeltydse Leraar

Epos: wel.bedacht@absamail.co.za

Sel: 072 349 7948

Opdrag en Taak:  Missionale Gebedsbediening in Afrika – Dr. Kobus sien om na die wyke in Tergniet.

ONS KERK PERSONEEL

SKRIBA/KASSIER

Martina van den Berg

Tel: 044 696 6685

KOSTER

Jurgens Oosthuizen

Tel: 044 696 6176 / Sel: 082 788 970

Hester

ORRELISTE

Hester Krige

Tel: 044 696 6594 / Sel: 083 417 4002

EREDIENS TYE : 9:00