Select Page

Sondae by NG Kerk Reebok

Sondae by NG Kerk Reebok

Ons Erediens

Ons gemeente het elke Sondag om 09:00 ‘n afspraak met God. Ons kom bymekaar om God se Woord te hoor, te leer, te groei, te beleef en uit te dra na ander.

(Gedurende die Desember skoolvakansie vind daar ook in die Strooidakkerk te Klein-Brakrivier, dienste plaas soos aangedui op die vakansieprogam).

Kinderkerk word gedurende die diens (wanneer daar kategese is) vir al die kinders onder 8 jaar in die kinderkerklokaal aangebied. Daar is ook ‘n kinderoomblik tydens die erediens vir Graad 1-6 kinders. Na die kinderoomblik verdaag hulle na die gemeentesentrum vir kategese..

Ons jeug en jongmense van alle ouderdomme maak ook ‘n wesenlike deel van ons gemeente en sy bediening uit en hulle kom ook elke Sondag bymekaar gedurende skoolkwartale.

Na afloop van die diens, drink ons koffie en kuier lekker saam.

Kom word deel van ons familie!

EREDIENS tyd 9:00

Gebeure

REEBOK VROUEBEDIENING

Nooi jou uit na ons Dames-Kenmekaar-aand.

Woensdag, 21 Februarie 2024 om 18:30 – Reebok Kerksaal

Lees meer

Nooi jou uit na ons Dames-Kenmekaar-aand.

Woensdag, 21 Februarie 2024 om 18:30
Reebok Kerksaal

Kom geniet ’n koppie tee en iets soet
’n Klerevertoning van Loka sal vertoon word
Laat weet asb vir Hanlie Bassett by 082 721 7624 as jy die geleentheid wil bywoon.

☺☺Gratis☺☺

WÊRELDBIDDAG VIR VROUE

– DV VRYDAG, 1 MAART 2024 OM 10:00

Lees meer

Alle dames word uitgenooi na die jaarlikse Wêreldbiddag vir Dames DV Vrydag, 1 Maart 2024 om 10:00 in die Reebok Kerkgebou.
Meer besonderhede volg later.

BASAAR

Datum: DV Saterdag, 23 Maart 2024, vanaf 09:00!

Lees meer

Ons sien met opgewondenheid uit na die aanbieding van die Kermis DV Saterdag, 23 Maart 2024, vanaf 09:00!

Met die oog op die kermis ontvang die wyksleiers  bydraelyste. Wyksleiers sal dan in die komende weke die onderskeie besoekpunte in elke wyk besoek vir ’n bydrae vir die kermis.   Daar is vanoggend reeds en ook vir die volgende paar Sondae  inkopiesakke op die tafel in die voorportaal beskikbaar, asook by die sydeure. Neem gerus ’n inkopiesak met die lysie van bestandele daarop aangebring wat vir die kermis benodig word en handig die inkopiesak met die bestandele asseblief by die kerkkantoor in gedurende die daaropvolgende week. 

DROë VRUGTE IS BESKIKBAAR OP BESTELLING

Bestellings vir droë-vrugte kan nou reeds geplaas word deur ’n vorm op die tafel in die voorportaal te neem, in te vul en by die kerkkantoor in te handig. U kan ook vir Fanie Buys skakel 082 906 5599 en u bestelling plaas.

WÊRELDBIDDAG VIR MANS

– DV SATERDAG, 2 MAART 2024

Lees meer

Alle mans word uitgenooi om dié spesiale geleentheid as deel van die Wêreldbiddag vir Mans DV Saterdag, 2 Maart 2024 by die gebedshut op die plaas van dr Kobus van Zyl by te woon. Ons vertrek om 05:30 vanaf die kerkgebou. Na afloop van die gebedsamekoms gaan ons saam braai – ’n braaipakkie @ R70 wat vleis en ’n braaibroodjie insluit, word aangebied. Bring joe eie fles koffie, eetgerei en kampstoel. Kaartjies is by die kerkkantoor beskikbaar of kontak vir Hein Knoetze by 072 270 1937.

Bybelstudiegroepe

Skakel gerus in by een van ons Bybelstudiegroepe. Ons delf saam in die Woord, maar vorm ook ’n ondersteuningsgroep. Binne jou Bybelstudiegroep word hegte vriendskappe gesmee.

Maandae

KLEIN-BRAKRIVIER
Antoinette le Roux – 082 856 1444

GROENKLOOF REEBOK BYBELSTUDIEGROEP

U word hartlik uitgenooi om die Bybelstudie-geleentheid, Woensdae om 10:30 in die eetsaal, by te woon. Almal is baie welkom!  Dit word deur Dr. Tonie Badenhorst aangebied.

Woensdae

Manne-Bybelstudie in die Gemeentesentrum

Fraai-Uitsig Damesgroepe
Judy Dekker – 073 386 6181
Trudie Jooste – 083 265 1916
Elma Bloem – 082 958 8440

Reebok / Reebokrif / Tergniet Damesgroepe
Mariëtte Zwarts – 076 524 4487 (Kinderkerklokaal)
Kristie Herbst – 082 852 6073 (Konsistorie kerkgebou)
Hanlie Bassett – 082 721 7624 (Gemeentesentrum)
Heléne Ross – 082 838 8502 (Wag-‘n-Bietjiesingel 45, Reebok)
Ria van Eeden – 082 558 4419 (Tergniet Groenkloof)

Kringe en Groepe

Ons is huidiglik besig om die afdeling op te dateer.

Kom kyk asseblief gou weer.

Skakel gerus by enige van onderstaande huiskringe in.

klik vir lys van huiskring leiers

Hoe skakel ons in?

U is welkom om by enige van ons Diensgroepe in te skakel.

Of skakel gerus vir Estelle Grobler
Voorsitter by Gemeentebediening vir meer inligting.
082 770 3858 

Jeug

Ons is in die proses om die afdeling op te dateer.

Kom kyk asseblief gou weer.

KINDERKERK: Elke Sondag wanneer daar Kategese is tydens Oggenddiens vir al die kinders onder 8 jaar in die Kinderkerklokaal.

KATEGESE: Gedurende die skoolkwartale net na die oggenddiens vir voorskoolse kinders tot Graad 6. Kategese vir die jongmense van Graad 7 tot 11 in die kerk om 16:00.

Skakel Jeug Diensgroep vir meer inligting.

Ons Leraars

Ds Gerhard van Dyk

Ds Gerhard van Dyk

Leraar

Epos: gerhard@ngkreebok.co.za

Sel: 082 375 2944

Ds Gerhard sien om na die wyke in Klein-Brakrivier, Fraai-Uitsig, Reebok R13 en R14 en die Buitewyk.

Ds Chris de Wet

Ds Chris de Wet

Leraar

Epos: chris@ngkreebok.co.za

Tel: 044 696 5827
Sel: 083 631 9383

Ds. Chris sien om na die wyke in Reebok.

Dr Kobus van Zyl

Dr Kobus van Zyl

Deeltydse Leraar

Epos: gebedswag7@gmail.com

Sel: 072 349 7948

Opdrag en Taak:  Missionale Gebedsbediening in Afrika – Dr. Kobus sien om na die wyke in Tergniet.

EREDIENS TYE : 9:00

Hoe skakel ek in?