Select Page

Gebedsbediening

Welkom!

ONS DOELWIT is om ‘n gebedsbewustheid te kweek by mense met die doel om die hele gemeente te mobiliseer om te bid.

GEBED is die belangrikste Christelike aktiwiteite wat daar is. Hierdeur beoefen jy ‘n intieme wandel met die Here en lê die grondslag vir sukses in al die ander geestelike aktiwiteite in die kerk. ‘n Kind van die Here het nie alleen ’n behoefte aan die verborge, eensame gebed nie, maar ook aan gebede saam met ander Christene. Ons word deur dieselfde Gees tot lede van een liggaam saamgebind, daarom moet ons ook as ‘n groep funksioneer en vir die verwesenliking van ‘n bepaalde doel saamwerk.

Almal, ja almal word uitgenooi om deel te word van ons gebedaksies, lees gerus meer hier onder.

seën rus op gebedsbyeenkomste

‘n Besondere seën rus op gebedsbyeenkomste:

“As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hulle midde” (Matt. 18:19-20).

“Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid…” (Ef.6:18)

gebedsgroepe

Samuel Gebedsgroep

‘Spreek, want U kneg hoor.’ 1 Samuel 3:10

Lees meer oor die groep

Die Here roep elkeen van ons, Hy wil jou lewe gebruik om ‘n instrument in Sy hande te wees.

Ons moet net reageer op Sy geroep en gereed wees om te luister en gehoorsaam te wees.

Hier word daar op ’n Sondagoggend voor die erediens gebid vir die erediens van daardie oggend. Die prediker en al die betrokkenes word aan die Here opgedra. Dit vind plaas om 08:30 in die moederskamer.

Persoonlike gebedsbehoeftes.
Het jy ‘n behoefte vir gebed na afloop van die erediens? Kom ontmoet een van die Sameul- gebedsgroepslede na afloop van die erediens in die moederskamer om in ‘n stil omgewing saam te bid.

24/7 Gebedswag

“Ek het wagte op jou mure gesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag bid. Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes, moenie rus nie.” JESAJA 62:6 NLV

Lees meer oor die groep
“Ek het wagte op jou mure gesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag bid. Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes, moenie rus nie.” JESAJA 62:6 NLV

Hoe werk dit?
Oral in ons land asook in die res van die Christelike wêreld het daar 24/7 gebedswagte ontstaan. Hiervolgens word daar deur die kerk van die Here op aarde gewaak en gebid vir die uitbreiding van Sy Koninkryk op aarde. In ons eie omgewing het ons 17 jaar gelede met so ‘n gebedswag begin.
Ons neem saam met agt ander gemeentes in die ring van Mosselbaai deel aan so ‘n gebedswag. Dit beteken dat elkeen van die gemeentes ‘n spesifieke dag van die week neem waarop die hele of grootste gedeelte van die dag gevul word met gebed wat gefokus is op transformasie van die Mosselbaai-omgewing. Ons gemeente neem verantwoordelikheid vir Dinsdag en poog om elke halfuur van die dag te vul met gebed. Indien die 24 uur nie gevul word nie, bid ons die tye wat die Here op ons hart lê om te vul met gebed. Tans lyk die weeklikse gebedswag in ons ring as volg:

Ma – Groot Brakrivier en Brandwacht.
Di – Mosselbaai-Suid en Reebok.
Wo – Danabaai.
Do – Mosselbaai Moeder.
Vr – Herbertsdale. Sa – Hartenbos.

Die gedagte met die gebedswag is nie om die hele halfuur te probeer vul met gebed slegs rondom hierdie transformasie onderwerp nie, maar wel om daarop te fokus. Indien jou daaglikse afspraak met die Here bv elke oggend 06h00 is dan nooi ons jou uit om deel te wees van die gebedswag deur dan net Dinsdae 06h00 ook te bid vir ons gebied. Jou tyd met die Here word dan nie versteur nie, jy sit gewoon ons area op jou gebedslys vir ’n Dinsdag. Al die die bronne (sien bronne hieronder) kan ingespan word om vir die sake te bid soos die Heilige Gees dit op jou hart lê.

Sake vir voorbidding
In ons voorbidding kan die Mosselbaai Advertiser (ons leer om die koerantjie te lees met die oog op voorbidding); Bid vir opvoeding en onderwys in ons omgewing (skole, opleidingsentrums – onderwysers, dosente, leerders, ouers). Bid vir gesondheidsdienste in ons gebied – hospitale, klinieke, dokters, verpleegpersoneel. Ook vir die polisie. Bid vir die kerke en kerkleiers in ons gemeenskap. Bid ook vir gemeenskapsleiers. Vul die lysie self verder aan deur te bid vir die plekke en groepe waar jy persoonlik betrokke is in ons omgewing

woensdagaand

Gebedsgeleentheid

Lees meer oor die groep

Hoor my gebed! “Kyk, en U sal sien dat ek dag en nag vir die mense van Israel, U dienaars, intree in gebed. Ek bely dat ons teen U gesondig het. Selfs ook ek en my familie het sonde gedoen!  NEHEMIA 1:6

Hierdie is ’n gebedsgeleentheid wat deur een van die leraars gelei word aan die hand van spesifieke skrifgedeeltes.

Gefokusde Gebedsgroepe

“Die oes is só groot, maar die werkers is so min. Bid tot die Here wat in beheer is van die oes, en vra dat Hy meer werkers in die veld sal stuur”. LUKAS 10:2 NLV

Lees meer oor die groep

Die gefokusde gebedsgroepe bid vir sendelinge, uiteike, sekere projekte, ens.
Die vermoë om getrou vir ander te bid en om spesifieke antwoorde op daardie gebede raak te sien ~ Kol 1:9,10.
Gebed is die onsigbare krag wat die ganse wêreld in beweging bring. Jak 4:2
sê: “Julle kry nie, omdat julle nie bid nie”.

SD Gordon het hierdie gedeelte mooi opgesomtoe hy gesê het: “Jy kan meer doen as bid nadat jy gebid het, maar jy kan nie meer doen as bid tot jy gebid het nie….”

Die wat graag saam met die gebedsgroep wil bid vir ‘n sekere projek, is meer as welkom.

EREDIENS TYE : 9:00