NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

Tweede Sondag in Lydenstyd

Erediens:                               Dr Kobus van Zyl                               

SPESIALE DEUROFFER:    Gemeente Ontwikkelingsfonds     

 

GEWONE KOLLEKTE, MAANDELIKSE-BYDRAES- EN DEUROFFERS

Lidmate word herinner aan die houer wat elke Maandag, Woensdag en Vrydag tussen 08:00 en 12:00 by die kantoor beskikbaar is.  U kan u koevert (gemerk vir watter doel dit aangewend moet word) in die houer plaas. Ons sal op die aankondigings melding maak vir watter deuroffer u ʼn bydrae kan maak. Die deuroffer vir hierdie Sondag gaan vir ons eie Gemeente se Ontwikkelingfods.

PROGRAM VIR DIE WEEK

 

WOENSDAG, 3 MAART 2021

18:00   Gebedsgeleentheid in die Gemeentesentrum.  Almal is baie hartlik welkom!

 

VRYDAG, 5 MAART 2021

10:00   Wêreldbiddag vir Vroue (mans is baie welkom)

 Die land wat ons gaan verteenwoordig is VANUATU en die Tema is:  ’n Lewe gebou op ’n vaste rots.”  Petronel Baard gaan ons gaskunstenaar wees.

Alle grendeltyd protokol sal gevolg word.

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

SONDAG, 7 MAART 2021

Derde Sondag in Lydentyd

Belydenisaflegging

 

09:30   Erediens:       Ds Chris de Wet

Die erediens kan onder die huidige inperkingsmaatreëls deur 50 persone binne-in die kerkgebou bygewoon word, en daar word vir nog 100 persone voorsiening gemaak op die stoep van die kerkgebou, aan die Impalalaan-kant van die gebou.

Kinderkerk en Kategese begin DV Sondag, 7 Maart.

Katkisante en hulle ouers bly na die erediens in die kerkgebou agter vir die opening van die Kategesejaar.  Vanaf volgende Sondag, 14 Maart sal die Junior Kategese (Gr. 1 – Gr. 6) om 09:30-10:30 in die Gemeentesentrum gehou word, terwyl die erediens in die kerkgebou gehou word.  Ouers kan hulle kinders by die Gemeentesentrum aflaai en na die erediens weer oplaai.

SPESIALE DEUROFFER:    Bybelgenootskap

 

Die volgende jongmense gaan DV Sondag, 7 Maart 2021, tydens die erediens belydenis van hulle geloof aflê.  Kom ons bid vir elkeen van hierdie jongmense dat hulle getroue navolgers van Jesus sal wees: Megan Jane Botha, Christine de Waal, Wihan Ferreira, George Eduard Jordaan, Mia Aletta Lamprecht, Corné Meyer en Rikus Schoeman.

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier