NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

 

            9:30     Erediens: Ds Chris de Wet (met musiekgroep)                               

                        Skriflesing:    Lukas 5:1-11  

                        Sinodale Deuroffer:  Gemeente-ontwikkeling

Bekendstelling van die werk van die Eiendomskommissie

  • Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer vir God se seën op die erediens.
  • Kinderkerk vir al ons kinders onder agtjaar in die kinderkerklokaal.
  • Kategese vir al ons kinders (Gr 1 tot Gr 6) direk na die erediens.
  • Baie welkom aan alle Nuwe intrekkers! Skryf asseblief julle besonderhede in die “Nuwe Intrekkersboek” op die tafel in die voorportaal neer te skryf.
  • Almal is hartlik welkom om net na die erediens, in die vierkant saam ʼn heerlike koppie tee of koffie te kom drink.

17:00         Kategese vir jongmense van Gr 7 tot Gr 11 in die kerkgebou.

17:00         Wyksbesoek deur dr Kobus van Zyl in Tergniet T1 aan huis van Frederick en Anetha Wagenaar, Allyweg 1, Tergniet.

PROGRAM VIR DIE WEEK

Maandag, 18 Februarie 2019

18:00   Bybelskool in die kerk – Deuteronomium 8-14.

 

Dinsdag, 19 Februarie 2019

10:00   Bybelstudieleiers vergader in die konsistorie. 

10:00   Wyksbesoek deur ds Gerhard vir Klein-Brakrivierwyke 3 en 4 aan huis van Jasper en Linda van Zyl, Sesdelaan 21, Klein-Brakrivier.

 

Woensdag, 20 Februarie 2019

18:30   Kerkraadsvergadering in die kerk.  Bid dat die Here leiding sal gee vir elke besluit wat geneem moet word.

19:00   Massa-koorfees by Mosselbaai Moedergemeente.

 

Donderdag, 21 Februarie 2019

16:30   Kooroefening in die kerk

[Die Wyksbesoek van R3 word uitgestel na Woensdag, 13 Maart 2019 om 10:30 aan huis

 van Rika Fourie, Grysboklaan 132, weens die leraars se spanbou-wegbreek, 21-22 Februarie 2019.]

 

Vrydag, 22 Februarie 2019

18:00   Almal in die Reebokwyke word uitgenooi na ‘n informele bring-en-braaigeleentheid in die vierkant by die kerk. Ons reël die vure – bring net jou eet-en drinkgoed en kom kuier saam!

 

VOLGENDE SONDAG, 24 FEBRUARIE 2019

 

09:30   Kanselruiling met die VGK Groot-Brakrivier:       Ds Bennie Roelfse

            [Ds Gerhard lei die diens in die VGK Groot-Brakrivier]

            Kinderkerk en kategese

            Spesiale Deuroffer:  Instituut vir Blindes

            Bekendstelling van die Kommissie vir Argief en Museummateriaal

17:00   Die wyksbesoek van Klein-Brakrivier plaaswyk K5 verskuif na 3 Maart 2019.

Almal in Fraai-Uitsig Wyk F1 word uitgenooi na die wyksbesoek  op 24 Februarie om 17:00.  (Die plek sal volgende Sondag deurgegee word)

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier