NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

DERDE SONDAG IN LYDENSTYD

 

09:30   Informele Gesinsdiens met Musiekgroep:                        Ds Chris de Wet

(Bevestiging van Kerkraadslede)

            Skriflesing:    Die Openbaring aan Johannes 4:1-11

            Sinodale Deuroffer:  Bediening aan die Jode

Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer om die Here se seën op die erediens.

  • Kategese vir al ons kinders (Gr 1 tot Gr 6) direk na die erediens.
  • Baie welkom, alle nuwe intrekkers! Skryf asseblief julle besonderhede in die “Nuwe Intrekkersboek” op die tafel in die voorportaal neer.
  • Alle nuwe intrekkers en ander lidmate is baie welkom om net na die erediens, op die stoep saam ʼn heerlike koppie tee of koffie te kom drink.

 

17:00   Senior Jeug (Gr 7 tot Gr 11) kom by die Gemeentesentrum bymekaar.

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

Maandag, 16 Maart 2020

18:00   Bybelskool in die kerk – Die Lukas-evangelie.

 

Woensdag, 18 Maart 2020

18:00   Gebedsgeleentheid in die Gemeentesentrum.  Ons staan kortliks stil by Luk 20:9-19

            “Die boere en die wingerd”.

 

Donderdag, 19 Maart 2020

14:00   Finansies-diensgroep vergader in die konsistorie.

16:30   Kooroefening in die kerk.

Vrydag, 20 Maart 2020

09:00   Kom help asseblief die agt tente opslaan vir die kermis by ons kerkgebou.  Vele hande maak ligte werk!

 

Saterdag, 21 Maart 2020

11:00   Jaarlikse kermis-basaar begin op ons kerkterrein.  Moet dit nie misloop nie! Sommige tafels sal reeds voor 11:00 begin met verkope

 

VOLGENDE SONDAG,  22  MAART 2020

Vierde Sondag in Lydenstyd

 

09:30   Erediens:       Ds Gerhard van Dyk

Sinodale Deuroffer:  Hospitaalbearbeiding

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier