NGKReebok logo

SONDAG, 20 FEBRUARIE 2022

09:30         
Erediens:
Dr Jurie Vermeulen, van FEBA-radiostasie
Skriflesing: Matt 28: 18-20
Sinodale Deuroffer:   BADISA

  • Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer om die Here se seën op die erediens.
  • Kinderkerk vir al ons maats onder agt jaar in die kinderkerk-lokaal.
  • 09:30 Junior Kategese (Gr 1 tot Gr 6) in die Gemeentesentrum terwyl die erediens in die kerkgebou gehou word. Ouers kan hulle kinders daar aflaai en na die erediens weer oplaai.
  • Baie welkom, alle nuwe intrekkers! Skryf asseblief julle besonderhede op die aanmeldingsbladsy vir nuwe intrekkers neer. Dit is op die tafel in die voorportaal.
  • Tee en koffie word bedien na die diens in die vierkant. Almal is baie welkom om saam ‘n koppie tee of koffie te kom drink.

 

17:00         Die Senior Jeug (Gr 7 tot Gr 11) kom by die Gemeente-sentrum bymekaar.

 

PROGRAM VIR DIE WEEK...


Maandag, 21 Februarie 2022

18:00         Bybelskool begin in die kerkgebou.  Ons gaan voort met Handelinge.

 

Woensdag, 23 Februarie 2022

18:30         Kerkraadsvergadering in die Gemeentesentrum. Bid asseblief dat die Here leiding sal gee in elke besluit wat geneem moet word.

Donderdag, 17 Februarie 2022

16:00         Kooroefening in die kerk vir die soprane en alte en vanaf 16:30 vir al die stemme.

18:00         Byeenkoms alle vir matrieks en naskoolse jeug in die Gemeentesentrum.

 

Vrydag, 25 Februarie 2022

18:00         Al die lidmate in die Reebokwyke word hartlik uitgenooi na ‘n bring- en braaigeleentheid in die vierkant by die kerk.  Ons verskaf die vure, tafels en stoele – bring u eie piekniek-mandjie saam.  Kom kuier heerlik saam!!

 

VOLGENDE SONDAG, 27  FEBRUARIE 2022

 

Eerste Lydensweek

09:30
Erediens met Musiekgroep:
       Ds. Chris de Wet

Sinodale Deuroffer:     Gemeente-ontwikkeling
Kinderkerk en Kategese

12:00 Middagete vir alle kategete in die Gemeentesentrum.

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier