NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

          

09:30   Nagmaalsdiens:        Ds Gerhard van Dyk

            Skriflesing:                Johannes 6:41-59

            Tema:                         “Eet die Lewende Brood”       

            Spesiale Deuroffer:   Plaaslike Diens van Barmhartigheid

  • Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer vir God se seën op die erediens.
  • GEEN kinderkerk of kategese.
  • Baie welkom, alle Nuwe intrekkers! Skryf asseblief julle besonderhede in die “Nuwe Intrekkersboek” op die tafel in die voorportaal neer.
  • Almal is hartlik welkom om net na die erediens, op die stoep saam ʼn heerlike koppie tee of koffie te kom drink. Alle nuwe intrekkers word ook spesiaal uitgenooi na die teedrinkgeleentheid.

15:00   Vroue-saamkuier (met die dames van die VGK in Groot-Brakrivier en Powertown): die spreker is dr Dawid Kuyler.  Heerlike tee en verversings na die tyd.

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

Maandag, 19 Augustus 2019

18:00   Bybelskool in die kerk. Ons behandel die Lukas Evangelie

 

Woensdag, 21 Augustus 2019

18:30  Kerkraadsvergadering in die kerkgebou. Bid dat Here leiding sal gee met elke besluit wat geneem moet word.

 

Donderdag, 22 Augustus 2019

18:00   Wyksbesoek deur ds Chris in Reebok Wyk R16 aan huis van Alex en Heléne Ross, wag-‘n-Bietjiesingel 45.

16:30   Kooroefening in die kerk.

 

Saterdag, 24 Augustus 2019

09:30   Heerlike saam-kuier terwyl ds. Wessel Cronjé ‘n praatjie oor die werksaamhede onder die Indiërs, wat meestal uit Hindu- en Moslemfamilies bestaan, gaan lewer. Tee en verversings sal tydens die geleentheid bedien word.  Kaartjies teen R25 p/p is by die kerkkantoor of by Lulu Scheepers (082 855 4197) verkrygbaar.

 

VOLGENDE SONDAG, 25 AUGUSTUS 2019

 

09:30   Getuienisdiens:         Ds Wessel Cronjé van die Christelike Gemeente Durban

            Kinderkerk en Kategese

18:00   Getuienisdiens:         Ds Wessel Cronjé

            Spesiale Deuroffer:  Bybelgenootskap       

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier