NGKReebok logo

AANKONDIGINGS VIR SONDAG, 16 JUNIE 2019

 

09:30   Erediens:        Dr Kobus Smit

            Skriflesing:    Tekste uit Handelinge 1 – 11

            Tema:             “Evangelie van onrus”

Sinodale Deuroffer:  Jeugwerk

                       

SPESIALE VERJAARDAGWENSE AAN:

  • Bella Human, van Reebok (R4), wat vandag haar 85ste verjaardag vier en
  • Ryntjie Uys, van Klein-Brakrivier, wat op 19 Junie haar 86ste verjaardag vier.

 

VOLGENDE SONDAG, 23 JUNIE 2019

 

09:30   EREDIENS:    Ds Dirkie de Vries

            Skriflesing:    Eksodus 16:1-21

            Tema:             Die Here sorg!

Spesiale Deuroffer:  Gemeente-Boufonds

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier