NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

 

09:30               Informele Gesinsdiens met musiekgroep:            Ds Gerhard van Dyk

                        Skriflesing:    2 Konings 22:1-13

                        Tema:             Hoe kinders KONINGS kan wees!

                        Spesiale Deuroffer:  Boufonds

                       

  • Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer vir God se seën op die erediens.
  • Kategese direk na afloop van die diens vir voorskoolse kinders tot Gr 6.
  • Nuwe intrekkers word versoek om hul besonderhede in die “Nuwe Intrekkersboek” op die tafel in die voorportaal neer te skryf.
  • Almal is hartlik welkom om net na die erediens, in die vierkant saam ʼn heerlike koppie tee te kom drink.

 

17:00   Kategese vir die jongmense van Graad 7-12.

17:00   Wyksbesoek deur dr Gerhard vir Fraai-Uitsig wyk F9 aan huis van Jan en Ansie Louw, Da Gamastraat 13.

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

Maandag, 17 September 2018

18:00   Bybelskool – Numeri 31-36

Dinsdag, 18 September 2018

17:00   Boukomitee vergader in die konsistorie.

Woensdag, 19 September  2018

18:00   Gebedsgeleentheid in die konsistorie.

Donderdag, 20 September 2018

16:30   Kooroefening in ons kerkgebou.

18:00   Herindeling van Reebokwyke.  Alle ouderlinge, diakens en dienswerkers word vriendelik versoek om hierdie vergadering by te woon.

 

VOLGENDE SONDAG, 23 SEPTEMBER 2018

 

09:30   Erediens:       Dr Kobus van Zyl met Charl en Annatjie Cilliers van Mosambiek

Daar is ʼn bring-en-braaigeleentheid by die vierkant net na die erediens waar u verder met Charl en Annatjie en die Uitreikspan kan gesels.  Almal wat belangstel is welkom om saam te braai.

            Geen Kinderkerk of Kategese as gevolg van die langnaweek

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier