NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

 

Baie welkom by ons Erediens vandag. Mag die Here ons saam seën rondom sy Woord.

Erediens:  Ds. Gerhard van Dyk

Skriflesing: Genesis 45:1-16

                     “My lewe is nie net mý lewe nie!”

Spesiale Deuroffer:    Ontwikkelingsfonds

  • Die Sameul-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer om die Here se seën op die erediens.
  • Kinderkerk vir al die kinders onder sewe jaar in die kinderkerklokaal.
  • 09:30 Junior Kategese (Gr 1 tot Gr 6) in die gemeentesentrum terwyl die erediens in die kerkgebou gehou word. Ouers kan hulle kinders by die gemeentesentrum aflaai en na die erediens weer oplaai.
  • Baie welkom, alle nuwe intrekkers! Skryf asseblief julle besonderhede op die aanmeldingsbladsy vir nuwe intrekkers neer. Dit is op die tafel in die voorportaal.

 

17:00 Senior Kategese (Graad 7-12) in die Gemeentesentrum.

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

 

Maandag, 25 Oktober 2021

16:00         Bybelskool in die kerkgebou (as gevolg van die Diensgroep-vergadering om 18:00, vind die Bybelskool vandag vroeër plaas.)

18:00         Diensgroep: Gemeentebediening vergader in die konsistorie.

 

Dinsdag, 26 Oktober 2021

16:00           Diensgroep: Finansies vergader in die konsistorie.

 

Woensdag, 27 Oktober 2021

15:00          Diensgroep: Barmhartigheid vergader in die konsistorie.

16:30           Diensgroep: Getuienis vergader in die konsistorie.

18:00           Gebedsgeleentheid in die Gemeentesentrum

 

Donderdag, 28 Oktober 2021

16:30         Kooroefening in die kerkgebou.  Almal wat wil kom saamsing is baie welkom.

 

VOLGENDE SONDAG, 31 OKTOBER 2021

Hervormingsfees

Erediens: Ds Chris de Wet

Skriflesing: Rut 1:vers 1-18

Spesiale Deuroffer:    Ontwikkelingfonds

Kinderkerk en kategese

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier