NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

 

09:30   Erediens en doopbediening: Ds Chris de Wet

            Skriflesing:    1 Korintiërs 1:1-9

            Spes Deuroffer:         Vernuwingsreeks

Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer vir God se seën op die erediens.

  • Kinderkerk vir al ons kinders onder agtjaar in die kinderkerklokaal.
  • Kategese vir al ons kinders (Gr 1 tot Gr 6) direk na die erediens.
  • Baie welkom, alle nuwe intrekkers! Skryf asseblief julle besonderhede in die “Nuwe Intrekkersboek” op die tafel in die voorportaal neer.
  • Almal is hartlik welkom om net na die erediens, op die stoep saam ʼn heerlike koppie tee of koffie te kom drink.

10:30   Wyksbyeenkoms-skoling direk na die erediens in die konsistorie.

17:00   Senior Jeug (Gr 7 tot Gr 11) kom by die treinbrug op Klein-Brakrivier se strand bymekaar.

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

Maandag, 20 Januarie 2020

18:00   Reëlingsvergadering vir ons kermis in ons nuwe Gemeentesentrum.  Kom help asseblief saam beplan.  Ons kort nuwe hande en nuwe idee’s!  Al ons vorige tafel-sameroepers moet asseblief ook teenwoordig wees.

 

Woensdag, 22 Januarie 2020

[Die vergadering van die Bybelstudie-groepleiers word UITGESTEL na DV Woensdag, 29 Januarie 2019 om 10:00 in die konsisitorie].

18:00   Gebedsgeleentheid in die Gemeentesentrum.  Ons staan kortliks stil by Lukas 12:13-21, “Die gelykenis van die ryk dwaas.”

 

Donderdag, 23 Januarie 2020

16:30   Kooroefening in die kerk.  Almal wat in die nuwe jaar wil kom saamsing is baie welkom!

 

Vrydag, 24 Januarie 2020

16:00   Toelatingsgeleentheid tot Belydenisaflegging in die konsistorie.

 

VOLGENDE SONDAG, 26 JANUARIE 2020

VERNUWINGSREEKS BEGIN

 

09:30  Vernuwingsdiens: Dr Ronell Bezuidenhout

            Tema:            “Solo Dios, basta!” Net God Alleen! (Teresa van Avilla, 16de eeu)

            Kinderkerk en Kategese

18:00  Vernuwingsdiens: Dr Ronell Bezuidenhout

Tema:   “Begin by die nodige, dat die moontlike, die onmoontlike kom dan vanself” (Francis van Assisi, 12de eeu)

           

Sinodale DeurofferGemeentebediening

Week se Vernuwingsdienste:

Maandag, 27 Januarie 2020

19:00  Vernuwingsdiens

Tema:            “Dan begin ons maar weer....” (Benediktus van Nursia, 5de eeu)

 

Dinsdag, 28 Januarie 2020

19:00  Vernuwingsdiens

Tema:            “Die huis van my siel is smal, verbreed U dit”  (Augustinus van Hippo, 4de eeu)

 

Woensdag, 29 Januarie 2020

19:00  Vernuwingsdiens

Tema:            “Lof aan God is die mens wat voluit leef” (Ireneaus van Lyola, 3de eeu)

 

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier