NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

 

09:30   Nagmaalsdiens:        Ds Gerhard van Dyk

            Skriflesing:                1 Kron 16:1, 7-16

            Tema:                         “Die nagmaal wil ons help om te ONTHOU.”

            Spes Deuroffer:         Plaaslike Diens van Barmhartigheid

Dit is vir ons ʼn voorreg dat vyf weduwees van leraars vanoggend saam met ons aansit by die nagmaalstafel:

Elma Bloem (Constantia-kruin)

Bella Human  (Gamtoosvallei)

Yvonne Kotzé (Universiteit Pretoria)

Annatjie Lubbe (Kloofendal, Roodepoort)

Nina Pieterse (Kollegepark, Vanderbijlpark)

DANKBAARHEIDSOFFERGAWE

U kan nog steeds die volgende twee Sondae u Dankbaarheidsoffergawe na die erediens bring.  Indien u dalk nie sodanige koevertjie ontvang het nie, kan u enige koevert daarvoor gebruik en slegs daarop aandui dat dit ʼn bydrae is vir die “Dankbaarheidsoffergawe” en die wyksnommer waar u woon.

 

  • Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer vir God se seën op die erediens.
  • Geen kinderkerk of kategese.
  • Baie welkom, alle nuwe intrekkers! Skryf asseblief julle besonderhede in die “Nuwe Intrekkersboek” op die tafel in die voorportaal neer.
  • Almal is hartlik welkom om net na die erediens, op die stoep saam ʼn heerlike koppie tee of koffie te kom drink.

 

19:00   Kerssangdiens:         Ds Gerhard van Dyk

Spesiale Deuroffer:              Kerkbode Kinderfonds

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

Maandag, 18 November 2019

18:00   Bybelskool in ons kerkgebou.

Dinsdag, 19 November 2019

18:00   Gesamentlike huiskring-jaarafsluiting in die kerksaal.

Woensdag, 20 November 2019

18:00   Gebedsgeleentheid by die Klipheuwel Padstal vir die Here se bewaring op ons paaie tydens die komende feestyd.  Almal is baie welkom.

Donderdag, 21 November 2019

17:00   Wyksleiers vergadering in die kerkgebou. ‘n Versoek word tot al die wyksleiers gerig om teenwoordig te wees. Die Jaar- en vakansieprogamme vir die wyke gaan ook uitgedeel word

18:30   Bring-en-braai geleentheid vir die nuwe verkleinde kerkraad by die kerk.

Saterdag, 23 November 2019

10:00   Biddag vir reën by die Amfiteater van die ATKV te Hartenbos. Alle gelowiges word opgeroep om moeite te doen om die geleentheid by te woon.  Bring jou eie stoel, kombers of kussing saam.

Ons sal in volgende week se aankondigingsblaadjie meer inligting verskaf oor ons Sinode se droogtehulpfonds en hoe dit aangewend word.           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VOLGENDE SONDAG, 24 NOVEMBER 2019

 

09:30   Informele Gesinsdiens met Musiekgroep: ds Chris de Wet

            Kategese Jaarafsluiting.  Al ons ouers is ook baie welkom.

            Spesiale Deuroffer:   Boufonds

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier