NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

Sesde Lydensweek

 

09:30   Lydenssangdiens:    Ds Gerhard van Dyk

            Tema: “God Roep Ons”

            Kinderkerk en kategese

            Spesiale Deuroffer:  Bybelgenootskap

Die Getuieniskommissie lewer ʼn kort oorsig oor hulle werksaamhede.

  • Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer vir God se seën op die erediens.
  • Kinderkerk vir al ons kinders onder agtjaar in die kinderkerklokaal.
  • Kategese vir al ons kinders (Gr 1 tot Gr 6) direk na die erediens.
  • Baie welkom aan alle Nuwe intrekkers! Skryf asseblief julle besonderhede in die “Nuwe Intrekkersboek” op die tafel in die voorportaal neer.
  • Almal is hartlik welkom om net na die erediens, op die stoep saam ʼn heerlike koppie tee of koffie te kom drink.

17:00   Kategese vir jongmense van Gr 7 tot Gr 11 in die kerkgebou.

16:30   Wyksbesoek deur ds Gerhard vir Fraai-Uitsig Wyk F4, aan huis van Jan en Pêrel Kruger, Albertiniaweg 15.

PROGRAM VIR DIE WEEK

Maandag, 15 April 2019

18:30 Bybelskool in die kerk.  Die boek Josua kom nou aan die beurt.

Dinsdag, 16 April 2019

10:00   Siekebediening vergader in die konsistorie.

17:00   Kermis-evalueringsvergadering in die konsistorie.  Alle sameroepers en almal wat wil kom raad gee vir ons beplanning vir 2020 se kermis is baie welkom.

Woensdag, 17 April 2019

18:00   Gebedsgeleentheid in die konsistorie.

 

Goeie Vrydag, 19 April 2019

09:30   Nagmaalsdiens:  Ds Chris de Wet


VOLGENDE SONDAG, 21 April 2019

PAASSONDAG

 

06:00   Sonopkomsbyeenkoms by Klein-Brakrivier Parkeerarea:  Dr Gerdrie van der Merwe

09:30   Paasfees-erediens:  Dr Kobus van Zyl

            Geen Kinderkerk en Kategese

            Sinodale Deuroffer:  Zimbabwe, Malawi en Mosambiek

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier