NGKReebok logo

NED. GEREF. GEMEENTE REEBOK

SONDAG, 28 NOVEMBER 2021

Hou die aankondigings naby u Bybel

~ dit is ons gebedsgids

 

 

VANDAG SE PROGRAM

Eerste Sondag in Advent – Sondag van hoop

Baie welkom aan al die kinders en ouers in die erediens!

‘n Spesiale woord van verwelkoming aan die twee ouerpare wat vanoggend hulle dogtertjies ten doop bring: André en Andriëtte Olivier met Isoné en Cobus en Tanya Potgieter met Famke.

 

09:30 Informele Gesinsdiens met die Musiekgroep: Ds Chris de Wet

Skriflesing: Jeremia 33:14-16

Tema:        “In die tussentyd

Spesiale Deuroffer:    Straatwerk

Kategese jaarafsluiting na die erediens in die kerk.  Alle ouers is

baie welkom.

 

  • Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer om die Here se seën op die erediens.
  • Baie welkom, alle nuwe intrekkers! Skryf asseblief julle besonderhede op die aanmeldingsbladsy vir nuwe intrekkers neer. Dit is op die tafel in die voorportaal.

 

 

VOLGENDE SONDAG, 5 DESEMBER 2021

Tweede Sondag in Advent – Sondag van Vrede

 

09:30          Erediens:  Dr. Kobus van Zyl

                   Spesiale Deuroffer:    Ontwikkelingsfonds

{Let daarop dat daar volgende Sondag steeds net een erediens is, ons dienste in die Klein-Brak Strooidakkerk begin op 12 Desember.}

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier