NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

DIE SESDE SONDAG IN PAASTYD EN MOEDERSDAG

 

09:30: Erediens met Musiekgroep: Ds Chris de Wet

            Skriflesing:   Johannes 15:9-17

Spesiale Deuroffer:  Predikante-begeleiding

 

  • Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer om die Here se seën op die erediens.
  • Kinderkerk vir al die kinders onder agt jaar in die kinderkerklokaal
  • 09:30 Junior Kategese (Gr 1 tot Gr 6) in die gemeentesentrum, terwyl die erediens in die kerkgebou gehou word.  Ouers kan hulle kinders by die gemeentesentrum aflaai en na die erediens weer oplaai.
  • Baie welkom, alle nuwe intrekkers! Skryf asseblief julle besonderhede op die aanmeldingsbladsy vir nuwe intrekkers neer.  Dit is op die tafel in die voorportaal.

 

17:00   Senior Jeug (Gr 7 tot Gr 11) kom by die Gemeentesentrum bymekaar.

PROGRAM VIR DIE WEEK

 

MAANDAG, 10 MEI 2021

18:00  Bybelskool in die kerk.  Ons lees Handelinge 2 oor die gebeure op Pinksterdag.

 

WOENSDAG,  12 MEI 2021

18:00  Gebedsgeleentheid in die Gemeentesentrum. Tema: Aanbidding - uit Ps. 99 oor die heiligheid van God.

 

DONDERDAG, 13 MEI 2021

18:30  Hemelvaartsdiens in ons kerkgebou gelei deur ds Gerhard van Dyk.  Almal is baie welkom.

 

SONDAG, 16 MEI 2021

PINKSTERREEKS BEGIN

TEMA:ONDERSKEIDING

“Hoe weet ek wat is die regte ding…….

 

09:30 Pinkster Oggenddiens:     Ds Henri Meyer van Mosselbaai Moedergemeente

Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, 10...sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. (Kol 1:9–10)

Skriflesing:    Kol 1:9-10

Tema:             “Wat is onderskeiding? Deel 1.”

 

Kinderkerk, Junior Kategese en Senior Kategese

Sinodale Deuroffer:  Nuwe Geloofsgemeenskap Ontwikkeling

 

18:00  Pinkster Aanddiens:         Ds Henri Meyer

            Skriflesing:   Kol 1: 1-10

Tema:             “Wat is onderskeiding? Deel 2”

Spesiale Deuroffer:  Nuwe Geloofsgemeenskap Ontwikkeling (Sinodaal)

 

MAANDAG, 17 MEI 2021 OM 18:30                   Waarvoor het God jou geroep?

DINSDAG, 18 MEI 2021 OM 18:30                      Maak jou hart oop:  ondersoek God se teenwoordigheid in  jou lewe.

WOENSDAG, 19 MEI OM 18:30                          Wanneer om op te tree, Wanneer om te wag en Wanneer om gelei te word.

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier