NGKReebok logo

“Ds. David Steyn en Charl Cilliers vlieg D.V. 7 Julie 2012 na Mosambiek vir ’n uitreik in Ille Rego. Hulle gaan help met die afronding van die kerkgebou wat verlede jaar opgerig is. Hulle gaan ook in Ille se omgewing 15 huisgemeentes daar besoek om die Jesus-film te vertoon en onderrig aan die ouderlinge te gee. Hulle keer D.V. 26 Julie 2012 terug. Daar word voorbidding gevra vir hulle veiligheid, seën op die bouwerk wat voltooi moet word en die evangelie wat daar gebring gaan word. Persone wat ’n bydrae vir hierdie uitreik wil maak, kan dit deur middel van die Geloofsgelofte-offer koeverte doen – merk dit asseblief spesifiek vir die “MOSAMBIEK UITREIK 2012”.”

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier