NGKReebok logo

In Februarie 2012 is daar met ‘n Bybelskool in die gemeente begin. Die oogmerk van die Bybelskool is om lidmate toe te rus om die Bybel beter te verstaan. Die Bybelskool word twee maal per week aangebied: Maandae om 18:00 vir werkendes en Dinsdae om 09:00. Gedurende die eerste kwartaal is stilgestaan by sekere aspekte van die agtergrond van die Bybel wat in ag geneem moet word by die verstaan van ‘n bepaalde gedeelte. Die hele tweede kwartaal is gewy aan die Matteus-evangelie.

Met die aanvang van die derde kwartaal begin ons DV op 23 Julie 2012 met die profeet Jesaja. Indien jy belangstel om die Bybelskool by te woon, kontak vir ds. Chris de Wet.

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier