NGKReebok logo

ONS LERAARS:
Ds Gerhard van Dyk - Tel: 044 696 6484 / Sel: 082 375 2944
Ds Chris de Wet - Tel: 044 696 5628 / Sel: 083 631 9383


DEELTYDSE LERAAR:
Ds Kobus van Zyl - Sel: 072 349 7948


SKRIBA / KASSIER:
Martina van den Berg - Tel: 044 696 6685


KOSTER:
Jurgens Oosthuizen - Tel:044 696 6176 / Sel: 082 788 9707


ORRELISTE:
Hester Krige - Tel: 044 696 6594 / Sel: 083 417 4002


EREDIENSTYD: 09:30


KINDERKERK: Elke Sondag wanneer daar Kategese is tydens Oggenddiens vir al die kinders onder 8 jaar in die Kinderkerklokaal.


KATEGESE: Gedurende die skoolkwartale net na die oggenddiens vir voorskoolse kinders tot Graad 6
Kategese vir die jongmense van Graad 7 tot 11 in die kerk om 16:00


GELEENTHEID OM SAAM TE BID: Woensdae volgens die tye soos op die program uiteengesit.


BYBELSTUDIE EN HUISKRINGE: Groepe verander weekliks soos onderling gereel


DOOP: Eerste Sondag van die maand. Voornemende doopouers moet die leraar ten minste een maand voor die doop kontak.


HUWELIKE: Reël vroegtydig met leraar.

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier