NGKReebok logo

“Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.”
HANDELINGE 4:12

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier