NGKReebok logo

Diensgroep:  Diens van Barmhartigheid

Voorsitster:        Elize Oosthuizen

Kontak kerkkantoor vir meer inligting.

 

Diensgroep:  Diensverhoudinge

Voorsitter:          Coligny Nel

Kontak kerkkantoor vir meer inligting.

 

Diensgroep:  Eiendomme

Voorsitter:          Fanie Buys

Kontak kerkkantoor vir meer inligting.

 

Diensgroep: Finansies en Administrasie

Voorsitter:          Bertie Venter

Kontak kerkkantoor vir meer inligting.

 

Diensgroep:  Gemeentebediening

Voorsitster:        Estelle Grobler

Kontak kerkkantoor vir meer inligting.

 

Diensgroep:  Getuienis

Voorsitter:          George Nezar

Kontak kerkkantoor vir meer inligting.

 

Diensgroep:  Jeug

Voorsitter:          Des Sinclair

Kontak kerkkantoor vir meer inligting.

 

Eredienskoördineerder

Frieda Nezar

Kontak kerkkantoor vir meer inligting.

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier