Select Page

Beste broers en susters

Die dagbestuur van die kerkraad het vanoggend ʼn dringende vergadering gehou om te besin oor die voortsetting van eredienste en ander gemeentelike werksaamhede in die lig van die styging in Covid-19 infeksies in die Mosselbaai munisipale gebied.

Tydens ʼn spesiale Munisipale Raadsvergadering, gehou op 7 Desember, is strenger maatreëls ingestel om die verspreiding van die Covid-19 pandemie in die groter Mosselbaai te voorkom. Gemeenskapsale vir publieke gebruik is onder andere gesluit. Dit beteken dat die Klein-Brakrivier Gemeenskapsaal nie beskikbaar is vir gebruik vir eredienste tydens die vakansieseisoen nie.

Na deeglike oorweging het die dagbestuur die volgende besluit:

Alle beplande eredienste word tot Sondag, 24 Januarie 2021, afgestel.
ʼn Video-opname van elke erediens sal soos tans die geval is, op die YouTube-platform beskikbaar gestel word. Dit geld ook vir die kersdag- en oujaarsdagdienste.
Ongelukkig moet die padkafee, wat vir 17 Desember beplan was, ook gekanselleer word.
Die besoek van die Stranddiensspan van Moreleta-gemeente is ook gekanselleer.
Die kerkkantoor sal gesluit wees van 24 Desember 2020 tot 10 Januarie 2021, maar sal verder oop wees soos gewoonlik op Maandae, Woensdae en Vrydae.

Hierdie besluit bring mee dat die jaarlikse Kersoffer vir ons Getuienisaksies nie op die gebruiklike wyse opgeneem kan word nie. Ons doen ʼn beroep op lidmate om biddend oorweging daaraan te skenk om steeds ʼn Kersoffer vir die Getuienisaksies te gee.

Wees daarvan verseker dat hierdie besluit nie ligtelik geneem is nie.

Ons bid vir elke huisgesin en familie in hierdie buitengewone feestyd ʼn geseënde Christusfees en ʼn voorspoedige nuwe jaar toe.

Die Leraars

NG Gemeente Reebok