NGKReebok logo

ABSA, NG KERK REEBOK
REK. NR.: 404 908 7902


Indien u ’n dankofferbydrae d.m.v. debietorder of internetbankdienste gee, gee as verwysing u van en wyksnommer. (Bv. Van den Berg R7)

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier