NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

 

09:30               Erediens met gebed as tema:          Ds Chris de Wet

                        Skriflesing:                Hebreërs 4:14-16

                        Spesiale Deuroffer:  Predikantebegeleiding

  • Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer vir God se seën op die erediens.
  • Kategese direk na afloop van die diens vir voorskoolse kinders tot Gr 6.
  • Nuwe intrekkers word versoek om hul besonderhede in die “Nuwe Intrekkersboek” op die tafel in die voorportaal neer te skryf.
  • Almal is hartlik welkom om net na die erediens, in die vierkant saam ʼn heerlike koppie tee te kom drink.

 

17:00   Kategese vir die jongmense van Gr 7 tot Gr 11 in die kerk.

PROGRAM VIR DIE WEEK

Maandag, 23 Julie 2018

09:00   Gebedsbedieningsvergadering in die konsistorie

15:00   Diensverhoudingkommissie vergader in die konsistorie

18:00   Finansiële Kommissie vergader in die konsistorie

18:00   Bybelskool. – Ons begin met die boek Numeri.

Dinsdag, 24 Julie 2018

15:00   Gemeentebediening vergader in die konsistorie

18:00   Gesamentlike Huiskringbyeenkoms in die kerksaal.  Ons hou ‘n Vat 8-aand!

Woensdag, 25 Julie 2018

15:00   Diens van Barmhartigheid vergader in die konsistorie

Getuieniskommissie vergader nie hierdie week nie aangesien die manne op ‘n Uitreik is.

18:00   Gebedsgeleentheid in die konsistorie

18:30   Eiendomskommissie vergader in die konsistorie

 

Donderdag, 26 Julie 2018

10:00   Wyksbyeenkoms-skoling vir alle ouderlinge en ouderling-dienswerkers met die oog op die wyksbyeenkoms van 12 Augustus 2018 in die konsistorie.

16:30   Kooroefening in die kerk

17:30   Jeugkommissie vergader in die kinderkerklokaal.

Vrydag, 27 Julie 2018

18:00   Fliekaand vir al die laerskoolkinders in die saal.

 

VOLGENDE SONDAG, 29 JULIE 2018

 

09:30   Erediens:       Dr. Dawid Kuyler

            Spesiale deuroffer: Vroue-begeleiding

            Kinderkerk en kategese

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier