NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

Vierde Sondag in Paastyd

 

09:30               Erediens met Gebed as tema:         Ds. Chris de Wet  (musiekgroep)

                        Skriflesing: Johannes 15:1-8 

                        Spesiale Deuroffer:  Instituut vir Blindes

 

  • Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer vir God se seën op die erediens.
  • Kinderkerk vir al die maats onder agt-jaar in die kinderkerklokaal .
  • Kategese direk na afloop van die diens vir voorskoolse kinders tot Gr 6. Vandag se ontmoeting: “Ek is by julle!”
  • Nuwe intrekkers word versoek om hul besonderhede in die “Nuwe Intrekkersboek” op die tafel in die voorportaal neer te skryf.
  • Almal is hartlik welkom om net na die erediens, in die vierkant saam ʼn heerlike koppie tee te kom drink.

 

17:00   Kategese vir die jongmense van Gr 7 tot Gr 11 in die kerk.  Ontmoeting handel oor die Heilige Gees: “Soos suurstof vir asemhaling.”

17:00   Wyksbesoek deur ds Gerhard vir almal in Fraai-Uitsig wyk F3 aan huis van Sakkie en Tonny Griessel Albertiniastraat 6.

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

Maandag, 23 April 2018

18:00   Bybelskool – Levitikus 1-7.

 

Woensdag, 25 April 2018

18:00   Gebedsgeleentheid in die konsistorie word waargeneem deur ds. Chris de Wet

VOLGENDE SONDAG, 29 APRIL 2018

Vyfde Sondag in Paasstyd

 

09:30   Erediens: Ds. Chris de Wet

            Geen Kinderkerk en Kategese 

            Spesiale Deuroffer:  Paarl Skool vir Gestremdes (Kaleidoskoop)

 

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier