NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

Eerste Sondag in Lydenstyd

 

09:30               Erediens met gebed as tema:          Ds Gerhard van Dyk (Musiekgroep)

                       Skriflesing:                Markus 9:14-29

Tema:              Die krag van gebed lê nie in die een wat bid nie – dit lê in die Een wat hoor!

                                   

                        Sinodale Deuroffer:  Gemeente Ontwikkeling

  • Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer vir God se seën op die erediens.
  • Kinderkerk vir al ons kinders tot en met die ouderdom van agt jaar in die kinderkerk-lokaal.
  • Kategese direk na afloop van die diens vir voorskoolse kinders tot Gr 6.
  • Nuwe intrekkers word versoek om hul besonderhede in die “Nuwe Intrekkersboek” op die tafel in die voorportaal neer te skryf.
  • Almal is hartlik welkom om net na die erediens, in die vierkant saam ʼn heerlike koppie tee te kom drink.

17:00   Kategese vir die jongmense van Gr 7 tot Gr 11 in die kerk.

18:00   Gesamentlike wyksbyeenkoms en wyksbesoekaand vir wyke K1 en K2 in die Strooidakkerk.

                       

PROGRAM VIR DIE WEEK

Maandag, 19 Februarie 2018

18:00   Bybelskool: ons lees Eksodus 7:14-12:51 (Die tien plae en die instelling van die paasfees).

Dinsdag, 20 Februarie 2018

10:00   Siekebediening vergader in die konsistorie.

Woensdag, 21 Februarie 2018

18:30   Kerkraadsvergadering.  Bid dat die Here duidelik leiding sal gee in elke saak wat bespreek sal word.

Donderdag, 22 Februarie 2018

16:30   Kooroefening in die kerk.

18:00   Wyksbesoek in Wyk T1 aan huis van Johan en Paula Swart, Parksingel 7, Tergniet.

Vrydag, 23 Februarie 2018

18:00   Bring-en-Braaigeleentheid vir al die lidmate van die Reebok-wyke in die vierkant by die kerk.  Bring jou eie piekniekmandjie en kom kuier lekker saam. Ons verskaf die vure.

VOLGENDE SONDAG, 25 FEBRUARIE 2018

Tweede Sondag in Lydenstyd

09:30   Erediens:       Ds Chris de Wet

           Kinderkerk en kategese

           Spesiale Deuroffer:  Instituut vir Blindes

 

 

 

 

 

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier